จิตใต้สำนึกบำบัด

จิตใต้สำนึกบำบัด ศูนย์อนัมคารา (Anam Cara Center)

ศูนย์อนัมคาราฯ ก่อเกิดจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์การบำบัดจิตเชิงลึก ด้วยแพทย์ทางเลือกที่ไม่ใช้ยา ให้มีมาตรฐานเป็นเลิศในประเทศไทย โดยอาจารย์พยาบาลทางจิตเวช ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางจิตใจ ประสบการณ์ และจรรยาบรรณ 30 ปีในวิชาชีพ
เป็นปีที่ 11 แล้ว ที่ศูนย์อนัมคาราฯ ดำเนินตามปณิธานนี้ และได้ช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ใจจำนวนมากหลายพันคน จากปัญหาในครอบครัว การเรียน การทำงาน ด้วยศาสตร์จิตใต้สำนึกบำบัด ผสมผสานกับ ไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback therapy) ซึ่งทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีมาก
นอกจากการบำบัดแก้ไขปัญหาทางจิตใจแล้ว ศูนย์อนัมคาราฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ พัฒนาการทางอารมณ์ สมาธิ และ ปัญญาการเข้าถึงความจริงของชีวิต มีจัดคอร์สจิตใต้สำนึกบำบัด คอร์สปฏิบัติธรรมวัชรยาน การประเมินและฝึกฝนสมาธิด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่ศูนย์อนัมคาราฯ อีกด้วย

Facebook : ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข
           

อนัมคารา แปลว่า เพื่อนแท้ทางจิตวิญญาณ หรือ จิตปัญญา   คำนี้มาจากรากศัพท์ในภาษาแกลิก  อนัม(Anam)แปลว่า จิตวิญญาณ หรือ จิตปัญญา  ส่วน คารา(Cara)แปลว่าเพื่อน  เมื่อสองคำนี้รวมกันจึงให้ความหมายของ อนัมคาราว่าเป็นครู, เพื่อนแท้หรือ เพื่อนแท้ทางจิตวิญญาณ  ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญา เมตตาและสันติสุข(Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace)

          การบำบัดที่ศูนย์อนัมคาราฯ  จะช่วยให้เกิดกระบวนการเยียวยา การเยียวยาจิตใต้สำนึกถึงรากแท้ของปัญหาที่เป็นปมลึกในใจ  ผ่านกระบวนการรับฟังอย่างลึกซึ้ง  การสะท้อนและทำให้เข้าใจแจ้งถึงเงื่อนไขของแต่ละเรื่องราวในชีวิต  การเดินทางสู่จิตใต้สำนึก เพื่อดึงตะกอนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นมาจากเรื่องราวในอดีต หรืออดีตชาติมาถึงปัจจุบัน  การฝึก Biofeedback เพื่อเพาะบ่มความสงบ และความมั่นคงทางอารมณ์  การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการประเมินผลการบำบัด  
            บำบัดแก้ไขปัญหา วิตกกังวล แพนิค กลัวไม่มีเหตุผล โฟเบีย ภาวะซึมเศร้า  นอนไม่หลับ  เครียด  ขาดความมั่นใจ  สมาธิสั้น  อารมณ์แกว่ง  แก้ไขปมความรู้สึก  ปัญหาสัมพันธภาพ รวมถึงการเข้าถึงศักยภาพภายใน  เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต (มีงานวิจัยมาตรฐานรองรับ)          จิตใต้สำนึกบำบัด ศูนย์อนัมคาราฯ พร้อมแล้วที่จะเป็นอนัมคาราให้แก่ท่าน  และเดินสู่มรรคาแห่งปัญญาและความรักเมตตา  อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนร่วมกัน