เกี่ยวกับศูนย์ฯ

  ที่ตั้ง  ศูนย์อนัมคาราเพื่อปัญญาเมตตาและสันติสุข

IMG_0228
       271/45  The Workspace ตรอกวัดท่าตะโก  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
       จ.นครราชสีมา 30000
 
 
ข้อมูลติดต่อ :
                     อ.ผ่องพรรณ  พรหมดี

 

                   
                    โทร. 092-1596655
                     LINE: anamcaragrace

แผนที่ตั้ง AnamCara Center

Google map: https://goo.gl/maps/zNox483GQfUWVgip9

ห้องบำบัด

ห้องบำบัด สงบและปลอดภัย

ห้องรับรอง