ข้อมูลผู้บำบัด

อ. พว.ผ่องพรรณ  พรหมดี

การศึกษา ปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เชี่ยวชาญสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช   International AIDS Counseling
– นักจิตใต้สำนึกบำบัดขั้นสูง (Certified clinical hypnotherapist C.Ht.) จาก ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก- ฝึกอบรมการย้อนอดีตชาติบำบัด กับ นพ.ไบรอัน แอล ไวส์ ( Certified Past Life Regression Therapy, Weiss Institute, USA)
– ศึกษาสมาธิอานาปานสติ  และกรรมฐาน- ฝึกอบรม Biofeedback , Neurofeedback Therapy  และ Alpha-Theta training (จากสถาบัน EEG Info) , สหรัฐอเมริกา.- ฝึกอบรมการประเมินค่าคลื่นสมอง Certified Training in Quantitative Electroencephalography จาก Stens Corporation, Oakland, สหรัฐอเมริกา


ผลงาน   – ตำราสมาธิบำบัดทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต- ตำราการย้อนอดีตชาติบำบัดขั้นต้น และ ขั้นสูง- เป็นผู้ให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต- เปิดศูนย์บำบัดจิตเวชทางเลือก ( Alternative Psychiatry) ที่รพ.จิตเวช นครราชสีมา- เขียนบทความวิชาการและเป็นกองบรรณาธิการในวารสารของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ พ.ศ. 2543